Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til

Personer i job fraflytter udkantsområder og flytter mod hovedstadsområdet og Østjylland. Samtidig er personer uden job rykket den anden vej. Udviklingen er med til at polarisere og dele Danmark mellem vækstområder og udkantsområder.

Flyttemønstrene på tværs af Danmark er tydelige, når man ser på udviklingen over en 25 års periode. Det ses i forhold til de 25-64-årige der bor i Danmark i dag, og som også boede her for 25 år siden. Her ses en generel tendens til, at de beskæftigede fraflytter udkantsområderne og tilflytter kommuner omkring hovedstaden samt Østjylland.

Mange af de kommuner med størst nettofraflytning af beskæftigede er udkantsområder beliggende i Sønderjylland, Vestjylland, Nordjylland og en række ø-kommuner som Langeland, Lolland og Bornholm. For de kommuner med den største fraflytning svarer nettofraflytningen af beskæftigede til 20-30 pct. af befolkningen i alderen 25-64 år bosat i kommunerne i dag.

I toppen finder man Albertslund, Lemvig, Tønder og Lolland, som har haft den største nettofraflytning af beskæftigede svarende til 20-25 pct. af den nuværende befolkning i samme aldersgruppe i de pågældende kommuner. Eksempelvis oplever Albertslund den største nettofraflytning af beskæftigede, hvor der samlet er netto 4.300 færre beskæftigede personer bosat i 2015 end der ville have været opgjort på bopæl i 1990. Det svarer til 31 pct. af den 25-64-årige befolkning i Albertslund i dag.

Modsat er der nogle kommuner, som har oplevet en tilflytning af personer i job. I nogle kommuner udgør tilflytningen 10-15 pct. af den nuværende befolkning. I top er Dragør, Frederiksberg, Hillerød og Gentofte.

Personer uden job flytter fra hovedstaden og til udkantsområder
Kommuner som Odsherred, Guldborgsund, Samsø, Vordingborg, Langeland og Lolland har derimod den største relative nettotilflytning af personer uden job. I de kommuner svarer nettotilflytningen af personer uden job til 4-4,5 pct. af befolkningen.

Omvendt ser man, at de fleste kommuner med den største nettofraflytning af personer uden job ligger omkring København. I toppen ses Albertslund og Ishøj, hvor nettofraflytningen af ikke-beskæftigede svarer til omkring 7-7,5 pct. af den nuværende befolkning i kommunerne.

Særligt på Sjælland er der en markant tendens: Personer i job er fraflyttet Vestsjælland og Lolland-Falster og er flyttet til kommunerne omkring hovedstaden. Samtidig er personer uden job rykket den anden vej fra kommuner omkring hovedstaden til Vestsjælland og Lolland-Falster.

Polariseringen deler Danmark
Udviklingen er med til at polarisere og dele Danmark mellem vækstområder og udkantsområder. Det er et problem som både berører kommunerne og vores samfund som helhed. Det øger både den økonomiske og sociale afstand. I værste fald kan det føre til en udvikling af egentlige parallelsamfund, hvor der vil være områder med en ekstraordinær høj koncentration af personer uden for arbejdsmarkedet.

Den stigende polarisering i Danmark skal bremses, da den er med til at underminere sammenhængskraften. Derfor skal vi øge uddannelsesindsatsen og føre en stærkere regional erhvervspolitik, der fokuserer på at skabe flere arbejdspladser inden for industri og håndværk – især uden for storbyerne.

Pendlermulighederne skal forbedres for de familier med lange transportafstande mellem hjem og arbejde. Sidst men ikke mindst bør man forbedre mulighederne for at finde billigere boliger i de områder, hvor der skabes job. Alle tiltag vil være med til at sikre sammenhængskraften i Danmark.

Af: Analysechef Jonas Schytz Juul og stud.polit Solveig Prag Blicher, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Læs analysen HER

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*