Langt de fleste virksomheder kan skaffe den nødvendige arbejdskraft

Ejnar K. Holst. LO

Tre ud af fire virksomheder, der har haft behov for at rekruttere i foråret, har fået den arbejdskraft, de søgte. Det viser den netop offentliggjorte rekrutteringsundersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for foråret 2018. Undersøgelsen viser dog også, at rekrutteringsproblemerne er præget af faglært arbejdskraft.

– Der er fortsat ikke tale om et generelt rekrutteringsproblem, når hovedparten af virksomhederne får den arbejdskraft, de søger, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

16.800 stillinger i foråret har virksomhederne rekrutteret forgæves til. Det svarer til 0,6 pct. af beskæftigelsen, hvilket dermed er på niveau med foråret 2017 og foråret 2016. Der er lidt flere virksomheder, der har haft rekrutteringsvanskeligheder dette forår, end foråret sidste år, men sammenlignet med efteråret 2017 er niveauet uændret.

Samtidig ser det heller ikke ud til, at udfordringerne tager til. Der er ledige hænder derude. Og når kun godt halvdelen af de virksomheder, der har haft problemer med at rekruttere, har slået stillingen op på Jobnet, og meget få tager fat i en a-kasse, så kan virksomhederne stadig gøre meget mere. Det bliver særligt understreget, når omkring 40 procent af virksomhederne indrømmer, at de kan gøre noget anderledes eller bedre for at få den rette. Der skal markant mere kvalitet i arbejdsgivernes efterspørgsel efter arbejdskraft, siger Ejner K. Holst.

Der er dog stor forskel på rekrutteringsudfordringerne på tværs af områder og inden for brancherne. Bygge- og anlægsbranchen er fortsat den branche med de største udfordringer med forgæves rekrutteringer, svarende til 1,8 pct. af beskæftigelsen.

Og så er rekrutteringsudfordringerne antalsmæssigt præget af knaphed på faglært arbejdskraft. Arbejdsgiverne har sværest ved at rekruttere blandt andet tømrere, elektrikere, rengøringsassistenter, social- og sundhedsassistenter, kokke og butiksassistenter.

Det bekræfter os i behovet for flere faglærte. Men i stedet for arbejdsgivernes råben op om udenlandsk arbejdskraft, så har vi nu en gylden mulighed for at få flere fra kanten af arbejdsmarkedet med i opsvinget. Det understreger også behovet for, at virksomhederne tager flere lærlinge ind, så vi kan få uddannet tilstrækkeligt faglært arbejdskraft fremadrettet, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*